W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

nia swojego wpływu na środowisko, a także informować o swoich postępach w zakresie gospodarowania odpadami i zrównoważonego rozwoju. Usługi doradcze

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? sprawozdanie w bdo

Korzystając z tych usług firmy mogą

Firmy mają obowiązek chronić naszą planetę i być świadome wpływu swojej działalności na środowisko. W tym celu muszą podjąć kroki w celu monitorowania swojego wpływu na środowisko, a także informować o swoich postępach w zakresie gospodarowania odpadami i zrównoważonego rozwoju. Usługi doradcze