Ze względu na sposób przepływu ciepła

przeglądy nagrzewnic przeglądy nagrzewnic
Podział Wymienniki ciepła są bardzo szeroką grupą urządzeń, które, w zależności od przeznaczenia, mogą różnić się między sobą wielkością i rodzajem budowy.

Wiedza dotycząca wymienników ciepła obejmuje wiele różnych dziedzin (np.

termodynamika, mechanika, metalurgia). Konieczne jest więc jej usystematyzowan.

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic