Jak znaleźć psychologa przydatnie?

przeprowadza się psychoterapię, to nurt psychoanalizy, behawioralny oraz humanistyczny. W ramach nurtu humanistycznego można wyróżnić, między inn

Jak znaleźć psychologa przydatnie? gestalt kraków

Założenia psychoterapii humanistycznej

Psychoterapia jest bardzo szerokim pojęciem, w ramach którego można wyróżnić wiele nurtów psychoterapeutycznych. Głównymi nurtami, w ramach których przeprowadza się psychoterapię, to nurt psychoanalizy, behawioralny oraz humanistyczny. W ramach nurtu humanistycznego można wyróżnić, między inn