Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

wypożyczalnia nagrzewnic olejowych
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdwypożyczalnia nagrzewnic olejowych .